Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie


Najnowsze aktualności i wydarzenia

 • ROZPOCZĘCIE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ

                                                                                                                                                                                          Rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej  w jednostkach podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej  w Białymstoku   DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W BIAŁYMSTOKU ZARZĄDZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ W JEDNOSTKACH OKRĘGU BIAŁOSTOCKIEGO   I. Liczba stanowisk – 3. II. Nazwa stanowiska:   Zakład Karny w...

 • Nabór wniosków z Tarczy Antykryzysowej

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie ogłasza  nabór wniosków na: Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy /art.15 zzb/ Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającą pracowników /art. 15zzc/ Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne/ art. 15 zze/ ...

 • Nabór wniosków z Tarczy Antykryzysowej

  Nabór wniosków z Tarczy Antykryzysowej Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie ogłasza  nabór wniosków na: Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy /art.15 zzb/ Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającą pracowników /art. 15zzc/ Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na...

 • Informacja dotycząca ogłoszenia II naboru wniosków w ramach Tarczy antykryzysowej

  Dyrektor Powiatowego Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że  w terminie od  dnia 7 maja  do dnia 21 maja br.  będą przyjmowane wnioski na niżej wymienione instrumenty realizowane w ramach Tarczy Antykryzysowej : dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy /art.15 zzb/.  dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającą pracowników /art.15zzc/.  dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników...

 • Zmiana zasad dotyczących udzielania pożyczki mikroprzedsiębiorcom

    Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie informuje, że od 18 kwietnia  2020 r. wraz z uruchomieniem Tarczy antykryzysowej 2.0 zmieniły się zasady dotyczące udzielania pożyczki mikroprzedsiębiorcom    Dzięki nowelizacji zawartej w drugiej Tarczy Antykryzysowej, z pożyczki  mogą skorzystać   mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2020 roku rozpoczął realizację projektu:  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim (VI) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działania...

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2020 roku rozpoczął realizację projektu  „Od bezrobocia do zatrudnienia (VI)"   w ramach: Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez...

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie w ramach udzielonego pełnomocnictwa przez powiat kolneński od 1 września 2017 roku realizuje projekt  „Kompleksowy system rozwijania kompetencji  i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki " realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 roku rozpoczął realizację projektu  „Od bezrobocia do zatrudnienia (V)"   w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2020r.
Stopa bezrobocia kwiecień 2020 - kraj

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

 ul. Wojska Polskiego 46

 18-500 Kolno

 tel. centrala 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14

 NIP:  721-11-36-668

 REGON:  450709974

 e-mail: biko@praca.gov.pl

 

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

 

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek – piątek od 8.00 do 14.30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę