Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Najnowsze aktualności i wydarzenia

 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

               Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie  zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych  do składania ofert na usługę szkoleniową , która będzie prowadzona na podstawie art. 2 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023, poz. 1605 z późn. zm.) Tematyka planowanego szkolenia :   Kompetencje cyfrowe Ilość uczestników: 10 osób bezrobotnych.             Zgodnie  z § 69 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów...

 • SPOTKANIE INFORMACYJNE

  SPOTKANIE INFORMACYJNE z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży   23 kwietnia 2024 r. godz. 10:00   Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie sala szkoleń (niski parter)   zapraszamy osoby zainteresowane pozyskaniem informacji na temat oferty zatrudnienia w Wojsku Polskim.

 • Staż dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie informuje, że posiada środki finansowe na zorganizowanie  staży dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. Wnioski od organizatorów zainteresowanych tą formą aktywizacji zawodowej będą przyjmowane w terminie od 03.04.2024 – 18.04.2024. Organizator jest uprawniony do złożenia jednego wniosku.   Wnioski można składać : za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 46,  18 - 500 Kolno osobiście pozostawiając wniosek w urzędzie w godzinach pracy urzędu 7.30 - 15.30 na...

 • Aktualne ogłoszenia o naborach w Służbie Więziennej

  W załączeniu znajdują się aktualne ogłoszenia o naborach w Służbie Więziennej. Poszukiwani są:   - młodszy inspektor działu terapeutycznego – Areszt Śledczy w Suwałkach (2 etaty) - młodszy instruktor ds. informatyki i łączności – Areszt Śledczy w Białymstoku (3 etaty, rezerwa kadrowa) - młodszy psycholog działu penitencjarnego - Zakład Karny w Czerwonym Borze (1 etat) - młodszy psycholog ośrodka diagnostycznego - Areszt Śledczy w Białymstoku (3 etaty, rezerwa kadrowa) - młodsza pielęgniarka / młodszy ratownik medyczny – Areszt Śledczy w Białystoku (5 etatów, rezerwa kadrowa) - strażnik działu ochrony –Zakład Karny...

 • Ogłoszenie o naborze

  Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie kolneńskim (II)" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytetu VII Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych Działanie 7.1 Wspieranie zatrudnienia w regionie – projekty niekonkurencyjne realizowane przez powiatowe urzędy pracy, ogłasza nabór wniosków na: dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Nabór na powyższe formy wsparcia jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

 ul. Wojska Polskiego 46

 18-500 Kolno

 tel. centrala 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14

 NIP:  721-11-36-668

 REGON:  450709974

 e-mail: biko@praca.gov.pl

 

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

 

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek – piątek od 8.00 do 14.30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę