Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie


Nagłówek

Aktualności

Uwaga !! Opłata za rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom i wydanie zezwoleń na pracę sezonową

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie informuje, że od dnia 01.01.2018r. wpłat  w wysokości 30 zł za rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz wydawanie zezwoleń na pracę sezonową należy dokonywać na rachunek: Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ul. Wojska Polskiego 46 18-500 Kolno Nr konta: 83 8754...

Informacja dotycząca terminów składania wniosków w 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie  uprzejmie informuje, że wnioski w sprawie  zorganizowania staży, robót publicznych oraz prac interwencyjnych powinny być składane co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem przyjęcia na staż lub zatrudnienia  np. : - wnioski złożone do 15-go dnia danego miesiąca...

Nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ogłasza nabór  wniosków     1) o zorganizowanie stażu 2) o organizowanie prac interwencyjnych   A. w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim (IV) Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy...

Ulotki dot. zatrudniania cudzoziemców

W związku ze zmianami przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców, które wejdą w życie 1 stycznia 2018r. przygotowano ulotki informacyjne: - dla pracodawców "Jak zatrudnić cudzoziemca? - podstawowe zasady od 1 stycznia 2018r. - Informacje dla Pracodawców" - w języku polskim. - dla cudzoziemców "Praca w Polsce - informacje...

Ogłoszenie

Z dniem 1 grudnia 2017 nastąpiło zawieszenie naboru do projektu: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO".

Zapotrzebowanie na środki KFS na 2018 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że  istnieje możliwość sfinansowania   szkoleń pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   Priorytety wydatkowania środków KFS na rok 2018 to: Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub...

Ogłoszenie

Rozpoczęcie naboru do projektu: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO”.

Program "Za życiem"

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie informuje o broszurach informacyjnych do pobrania. Broszury są przeznaczone dla: osób bezrobotnych i poszukujących pracy, przedsiębiorców i pracodawców. Załączniki ...

Szkolenia, kursy, studia podyplomowe dla pracujących i bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie  w ramach udzielonego pełnomocnictwa przez  powiat kolneński informuje, że od 1 września 2017 roku realizuje projekt  „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki " W projekcie w/w jest  Liderem jest...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ogłasza nabór  wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia w ramach projektu konkursowego  „Dojrzałość w cenie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  2014 – 2020 (RPOWP) Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę