Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie


Nagłówek

Aktualności

Projekt „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy II”

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczęła rekrutację do projektu „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy II" . Projekt przeznaczony jest dla osób, które spełniają poniższe podstawowe warunki:   •         brak zatrudnienia i prowadzenia własnej działalności...

Informacja

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie     uprzejmie informuje, że posiada środki finansowe dla osób powyżej 30 roku życia długotrwale bezrobotnych (pozostających nieprzerwanie bez  zatrudnienia minimum 12 miesięcy) na realizację staży oraz środki na rozpoczęcie działalności...

Ogłoszenie Kontynuacja naboru do projektu: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO”.

Kontynuacja naboru do projektu: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO".   Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020. O ś Priorytetow a   III...

IX KOLNEŃSKIE TARGI EDUKACJI I PRACY

Kolejna edycja Kolneńskich Targów Edukacji i Pracy   odbędzie się 16 kwietnia 2018 r.          w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. M.Konopnickiej 4 (godz. 10.00- 13.00)   Organizatorem imprezy jest Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Kolnie, ...

Projekt „Wsparcie w aktywnym starcie”

SZANOWNI  PAŃSTWO !                              Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych  Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży we współpracy z Powiatowymi...

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018r

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie  stażu dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. Wnioski od organizatorów zainteresowanych tą formą aktywizacji zawodowej będą przyjmowane w terminie 20.03.2018r - 30.03.2018r Organizator jest uprawniony do złożenia...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ogłasza nabór  wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia   w ramach projektu konkursowego  „Dojrzałość w cenie"   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  2014 – 2020 (RPOWP) Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość...

Zaproszenie do udziału w szkoleniach

Ochotnicze Hufce Pracy w całym kraju realizują szkolenia w ramach zawodów uznawanych powszechnie za ginące, ale z przyszłością. W tym celu w ECKiW w Roskoszy powstała „Wioska zawodów ginących", gdzie młodzi ludzie mogą uzupełnić wykształcenie kierunkowe o moduły, które poprzez swoją unikalność stają się konkurencyjne i...

Kontynuacja rekrutacji na bony szkoleniowe

Kontynuacja naboru do projektu: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO".   Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa III Kompetencje i...

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej   A. w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim (IV)   Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1...

Wyświetlanie 1 - 10 z 21 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę