Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie


Nagłówek

Aktualności

Realizacja POWER 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2019 roku rozpoczął realizację projektu w ramach projektu:  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim (V) Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy   Działania 1.1 Wsparcie osób młodych...

Ogłoszenie o naborze

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ogłasza nabór  wniosków   1) o zorganizowanie stażu 2) o organizowanie prac interwencyjnych   w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim (V) Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez...

Nabór wniosków ze środków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że otrzymał  środki finansowe  w wysokości 181,1 tys. zł na szkolenia pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone  w okresie od 14.01.2019r do 25.01.2019r. Za datę złożenia wniosku uznaje...

Rekrutacja na bony szkoleniowe

W ramach partnerskiego projektu zintegrowanego pn. "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki" można otrzymać bon szkoleniowy na  szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w...

Zapotrzebowanie na środki KFS na 2019 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że  istnieje możliwość sfinansowania   szkoleń pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   Priorytety wydatkowania środków KFS na rok 2019 to: 1.  wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie...

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie Nazwa przedsięwzięcia Ogólnopolski Tydzień Kariery „Bądź architektem swojego szczęścia" Termin realizacji 15 – 21.10.2018   Działanie Data Czas trwania (godziny) Miejsce Forma...

Ogłoszenie

Agencja artystyczna Talent poszukuje STATYSTÓW do nowego serialu  W REŻYSERII ŁUKASZA PALKOWSKIEGO (reż. filmu „Bogowie" i „Najlepszy"   Statyści do roli:przechodniów oraz mieszkańców wieku od 20 do 60 lat - stawka 70zł za dzień zdjęciowy PŁATNE PO PLANIE   Plan zdjęciowy będzie realizowany w Kolnie w...

Dostępne środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie     uprzejmie informuje, że posiada środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia   w ramach projektu „ Od bezrobocia do zatrudnienia (IV)" realizowanego w ramach Działania 2.1 Zwiększenie...

Konkurs "Organizacja ucząca się" 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku oraz Politechnika Białostocka zapraszają pracodawców z województwa podlaskiego do udziału w czwartej edycji konkursu „Organizacja ucząca się 2018". Celem konkursu „Organizacja ucząca się 2018" jest promowanie pracodawców z województwa podlaskiego, którzy inwestują w rozwój kompetencji...

Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński" od 18 czerwca do 2 lipca 2018r. można składać formularze rekrutacyjne w projekcie „Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński". Jego celem jest rozwój przedsiębiorczości na terenie Subregionu Łomżyńskiego poprzez utworzenie 40 miejsc pracy w ramach...

Wyświetlanie 1 - 10 z 31 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę