Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018r

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie  stażu dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. Wnioski od organizatorów zainteresowanych tą formą aktywizacji zawodowej będą przyjmowane w terminie 20.03.2018r - 30.03.2018r Organizator jest uprawniony do złożenia...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ogłasza nabór  wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia   w ramach projektu konkursowego  „Dojrzałość w cenie"   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  2014 – 2020 (RPOWP) Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość...

Zaproszenie do udziału w szkoleniach

Ochotnicze Hufce Pracy w całym kraju realizują szkolenia w ramach zawodów uznawanych powszechnie za ginące, ale z przyszłością. W tym celu w ECKiW w Roskoszy powstała „Wioska zawodów ginących", gdzie młodzi ludzie mogą uzupełnić wykształcenie kierunkowe o moduły, które poprzez swoją unikalność stają się konkurencyjne i...

Kontynuacja rekrutacji na bony szkoleniowe

Kontynuacja naboru do projektu: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO".   Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa III Kompetencje i...

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej   A. w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim (IV)   Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1...

Ogłoszenie Kontynuacja naboru do projektu: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO”.

Kontynuacja naboru do projektu: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO".   Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020. O ś Priorytetow a   III...

Nabór wniosków ze środków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że otrzymał  środki finansowe  w wysokości 84 tys. zł na szkolenia pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone  w okresie od 22.01.2018 do 09.02.2018. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę...

Uwaga !! Opłata za rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom i wydanie zezwoleń na pracę sezonową

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie informuje, że od dnia 01.01.2018r. wpłat  w wysokości 30 zł za rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz wydawanie zezwoleń na pracę sezonową należy dokonywać na rachunek: Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ul. Wojska Polskiego 46 18-500 Kolno Nr konta: 83 8754...

Informacja dotycząca terminów składania wniosków w 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie  uprzejmie informuje, że wnioski w sprawie  zorganizowania staży, robót publicznych oraz prac interwencyjnych powinny być składane co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem przyjęcia na staż lub zatrudnienia  np. : - wnioski złożone do 15-go dnia danego miesiąca...

Nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ogłasza nabór  wniosków     1) o zorganizowanie stażu 2) o organizowanie prac interwencyjnych   A. w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim (IV) Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy...

Wyświetlanie 1 - 10 z 17 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę