Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie


Najnowsze aktualności i wydarzenia

Projekt „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy II”

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczęła rekrutację do projektu „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy II" . Projekt przeznaczony jest dla osób, które spełniają poniższe podstawowe warunki:   •         brak zatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – w dniu przystąpienia do Projektu, •         wiek aktywności zawodowej, •         posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, •         motywacja do...

Informacja

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie     uprzejmie informuje, że posiada środki finansowe dla osób powyżej 30 roku życia długotrwale bezrobotnych (pozostających nieprzerwanie bez  zatrudnienia minimum 12 miesięcy) na realizację staży oraz środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „ Od bezrobocia do zatrudnienia (IV)" realizowanego w ramach Działania 2.1 Zwiększenie efektywności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy –...

Ogłoszenie Kontynuacja naboru do projektu: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO”.

Kontynuacja naboru do projektu: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO".   Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020. O ś Priorytetow a   III  Kompetencje i kwalifikacje,  Działanie 3.2  Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu,  Poddziałanie 3.2.1  Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki  Poddziałanie 3.2.2...

IX KOLNEŃSKIE TARGI EDUKACJI I PRACY

Kolejna edycja Kolneńskich Targów Edukacji i Pracy   odbędzie się 16 kwietnia 2018 r.          w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. M.Konopnickiej 4 (godz. 10.00- 13.00)   Organizatorem imprezy jest Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Kolnie, współorganizatorem Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie. . Celem IX Kolneńskich  Targów Edukacji i Pracy jest wsparcie młodzieży w planowaniu kształcenia i przyszłej  kariery zawodowej, prezentacja ofert pracy lokalnych pracodawców, zapoznanie młodzieży z rynkiem pracy, prezentacja firm szkoleniowych oraz...

Projekt „Wsparcie w aktywnym starcie”

SZANOWNI  PAŃSTWO !                              Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych  Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Kolnie, Łomży i Zambrowie przygotowuje do realizacji Targi Pracy, których celem będzie zaprezentowanie dotychczasowych przedsięwzięć w zakresie realizowanych projektów z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zapoznanie pracodawców z aktualnymi ofertami i przyszłymi...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

    Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie pełniący rolę Lidera informuje, że od 1 lipca 2017 roku realizuje projekt konkursowy „Dojrzałość w cenie" realizowany w partnerstwie z PUP w Łomży i PUP w Zambrowie  w ramach: Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1 Zwiększenie zdolności...

    Informacja końcowa dot. realizacji projektu „Pendolino do zatrudnienia"  Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie od stycznia 2016 roku realizował projekt konkursowy „Pendolino do zatrudnienia" realizowany w partnerstwie z PUP w Łomży i PUP w Zambrowie  w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

  Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie w 2017 roku realizuje projekt pozakonkursowy: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim (III) w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty...

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie realizuje w 2017 roku projekt pozakonkursowy: „Od bezrobocia do zatrudnienia  (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

 ul. Wojska Polskiego 46

 18-500 Kolno

 tel. centrala 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14

 NIP:  721-11-36-668

 REGON:  450709974

 e-mail: biko@praca.gov.pl

 

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

 

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek – piątek od 8.00 do 14.30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę