Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie


Informacja

Najnowsze aktualności i wydarzenia

Rekrutacja na bony szkoleniowe

W ramach partnerskiego projektu zintegrowanego pn. "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki" można otrzymać bon szkoleniowy na  szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w zakresie :   języków obcych – szkolenia obejmujące języki obce (poza zawodowymi), w tym język polski dla obcokrajowców, realizowane zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, potwierdzane ogólnie uznanym certyfikatem;   kompetencji cyfrowych (szkolenia...

Zapotrzebowanie na środki KFS na 2019 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że  istnieje możliwość sfinansowania   szkoleń pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   Priorytety wydatkowania środków KFS na rok 2019 to: 1.  wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych 2.  wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości 3.  wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w...

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie Nazwa przedsięwzięcia Ogólnopolski Tydzień Kariery „Bądź architektem swojego szczęścia" Termin realizacji 15 – 21.10.2018   Działanie Data Czas trwania (godziny) Miejsce Forma zgłoszenia                     / Kontakt   Dni otwarte dla bezrobotnych - indywidualne konsultacje        z doradcą klienta       17-18.10.2018     08:00 -14:00 ...

Ogłoszenie

Agencja artystyczna Talent poszukuje STATYSTÓW do nowego serialu  W REŻYSERII ŁUKASZA PALKOWSKIEGO (reż. filmu „Bogowie" i „Najlepszy"   Statyści do roli:przechodniów oraz mieszkańców wieku od 20 do 60 lat - stawka 70zł za dzień zdjęciowy PŁATNE PO PLANIE   Plan zdjęciowy będzie realizowany w Kolnie w niedzielę 23.09   Zgłoszenie proszę wysłać na adres: lidia_moroz@wp.pl W tytule: Chyłka 23.09 W treści: ●nazwisko i imię ●wiek/rok ●wzrost ●kolor włosów ●nr telefonu ●miejsce zamieszkania ●AKTUALNE zdjęcia (portret WIDOCZNA TWARZ I SYLWETKA) bez nakrycia głowy i okularów...

Dostępne środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie     uprzejmie informuje, że posiada środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia   w ramach projektu „ Od bezrobocia do zatrudnienia (IV)" realizowanego w ramach Działania 2.1 Zwiększenie efektywności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy – projekty pozakonkursowe RPO WP 2014 - 2020   Zainteresowane osoby bezrobotne prosimy o składanie wniosków,...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim (IV) w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy   Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego...

Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy – projekty pozakonkursowe Priorytet...

    Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie pełniący rolę Lidera informuje, że od 1 lipca 2017 roku realizuje projekt konkursowy „Dojrzałość w cenie" realizowany w partnerstwie z PUP w Łomży i PUP w Zambrowie  w ramach: Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1 Zwiększenie zdolności...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

 ul. Wojska Polskiego 46

 18-500 Kolno

 tel. centrala 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14

 NIP:  721-11-36-668

 REGON:  450709974

 e-mail: biko@praca.gov.pl

 

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

 

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek – piątek od 8.00 do 14.30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę